Cenník služieb

Č. bloku Služba, činnosť MJ Cena bez DPH Cena s DPH
1 MAN kontajner prejazd do 20 km km 2,10 2,52
  MAN kontajner prejazd nad 20 km km 1,80 2,16
  MAN kontajner manipulácia 15" 11,05 13,26
  Prenájom kontajnéra na deň deň 5,80 6,96
2 AEBI valník prejazd do 20 km km 2,10 2,52
  AEBI valník prejazd nad 20 km km 1,80 2,16
  AEBI valník nakládka vykládka 15" 13,10 15,72
  AEBI valník prestoj uzákazníka 15" 2,15 2,58
3 Plošina prejazd do 20 km km 1,95 2,34
  Plošina prejazd nad 20 km km 1,60 1,92
  Plošina práca s výložníkom 15" 10,35 12,42
  Plošina prestoj u zákazníka 15" 2,15 2,58
4 Traktor s kosačkou 15" 10,35 12,42
  Traktor s vlečkou 15" 7,60 9,12
  Traktor s radlicou na sneh 15" 11,70 14,04
  Traktor prestoj u zákazníka 15" 2,15 2,58
5 UNC s lopatou 15" 10,35 12,42
  UNC s podkopom 15" 11,70 14,04
  UNC presun  po vlastnej osi 15" 6,20 7,44
  UNC prestoj u zákazníka 15" 2,15 2,58
6 Vibračný válec 15" 7,20 8,64
7 M25 vyklapač prejazd do 20 km km 1,80 2,16
  M25 vyklapač prejazd nad 20 km km 1,50 1,80
  M25 vyklapač nakládka vykládka 15" 4,15 4,98
  M25 vyklapačprestoj u zákazníka 15" 2,15 2,58
8 M25 sýpač-polievak prejazd do 20 km km 1,80 2,16
  M25 sýpač-polievak prejazd nad 20 km km 1,50 1,80
  M25 sýpač-polievak nakládka vykládka 15" 8,95 10,74
  M25 sýpač-polievak prestoj u zákazníka 15" 2,15 2,58
9 BUCHER zametanie a prejazd 15" 12,40 14,88
  BUCHER prestoj u zákazníka 15" 2,15 2,58
10 Etesia 15" 8,60 10,32
  Krovinorez 15" 5,80 6,96
  Kosačky prestoj u zákazníka 15" 2,15 2,58
11 Odborný pracovník 15" 5,15 6,18
12 Pomocný pracovník 15" 3,55 4,26
13 Rezanie asfaltobetónu bm 6,35 7,62
14 Búranie asfaltobetónu m2 9,95 11,94
15 Pokládka asfaltobetónu komplet bez rezania t 255,00 306,00
16 Prenájom vibračného valca bez obsluhy a PHM deň 110,00 132,00
17 VW transporter prejazd do 20 km km 1,65 1,98
18 VW transporter prejazd nad 20 km km 1,50 1,80
  Platnosť od 1.1.2023