Aktuality VPS Sabinov

Služba na cintoríne počas Sviatku všetkých svätých

Oznamujeme občanom, že počas Sviatku všetkých svätých (1.11.2022) bude v kancelárii Domu smútku v Sabinove služba pre vybavovanie formalít spojených s evidenciou a nájmom hrobových miest v čase od 9:00 - 16:00 hod.

Oznam VPS Sabinov

Vykonávanie administratívnych činností spojených s vybavovaním pohrebov a platieb za hrobové miesta je na adrese

Verejnoprospešné služby, spol. s r.o.

Hollého 35
083 01 Sabinov
Kontakt:
0905 352 309
0905 855 308