Servis a oprava verejného osvetlenia, elektroúdržba, údržba verejnej zelene - záhradnícke služby. Pohrebné služby.

Údržba verejnej zelene

Polievanie, hnojenie a kosenie trávnatých verejných porastov

Údržba chodníkov a mestských komunikácií

Strojové a ručné zametanie chodníkov a komunikácií

Kvetinová výzdoba

Starostlivosť o kvetinovú výzdobu na kruhovom objazde, v mestských parkoch a stĺpoch verejného osvetlenia

Údržba verejného osvetlenia

Starostlivosť o funkčnosť verejného osvetlenia

Správa cintorína

Správa a údržba cintorína, evidencia hrobových miest

Odvoz odpadu

Odvoz odpadu kontajnerovým nosičom MAN (stavebný odpad, konáre, ...)

Pracovná doba :

Pondelok: 6:45 - 14.45 h
Utorok: 6:45 - 14.45 h
Streda: 6:45 - 14.45 h
Štvrtok: 6:45 - 14.45 h
Piatok: 6:45 - 14.45 h
Sobota: 6:45 - 14.45 h

Fotogaléria

Činnosť VPS Sabinov

Fotogaléria

Činnosť VPS Sabinov

E-mail

info@vpssb.sk

Telefón

0905 352 309

Adresa

Hollého 35, 083 01 Sabinov

Ďakujeme. Váš odkaz bol poslaný! Nastala chyba pri odosielaní formulára!